Producenci

Regulamin

GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI

Zastanawiasz się, czy kupić nasz produkt? - NIE ZASTANAWIAJ SIĘ!
Zastanawiasz się, czy będziesz zadowolony? -NIE ZASTANAWIAJ SIĘ!
Zastanawiasz się, czy w przypadku niezadowolenia zwrócimy wartość produktu? - NIE ZASTANAWIAJ SIĘ!

1) Gwarancja skuteczności produktu.
W tworzeniu naszych produktów marki EProtein wkładamy wspólnie wysiłek i zaangażowanie - wykorzystujemy wiedzę trenerów, zawodników, technologów, ekspertów, pytamy również o opinię naszych klientów. Wszystkie te działania mają na celu, by nasze suplementy skutecznie pomagały w realizacji wyznaczonych celów.

2) Gwarancja zadowolenia.
Zadowolenie klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego dajemy im aż 30 dni na zastanowienie się, czy zakupiony produkt spełnia ich oczekiwania. Klient ma prawo zwrotu w ciągu 30 dni od daty zakupu, a my zwrócimy pełną kwotę zamówienia. Gwarancja satysfkacji działa niezależnie od tego ile porcji produktu zużył nasz klient - jeśli produkt nie spełnia jego oczekiwań - zwracamy jego pełną wartość.

3) Gwarancja błyskawicznej dostawy.
Szybkość oraz niezawodność realizacji zamówień jest naszym priorytetem. Dzięki systemowi stałej kontroli zamówień oraz współpracy z najlepszymi firmami logistycznymi zamówienia klientów docierają przesyłką kurierską w ciągu 48 godzin.

4) Gwarancja najniższych cen.
Jesteśmy producentem, dlatego możemy zagwarantować rewelacyjne ceny przy zachowaniu najwyższej jakości produktów dzięki możliwości ominięcia szerokiej siatki sprzedaży, dodatkowych kosztów i prowizji. Koszty marketingu i promocji ograniczamy do minimum, stawiając na jakość i reklamę ze strony naszych klientów. . Gotowe produkty dostarczamy bezpośrednio do Klientów indywidualnych, poprzez nasz sklep firmowy oraz inne kanały sprzedaży w najlepszych cenach na rynku. Suplementy produkujemy przy użyciu sprawdzonych, wysokiej jakości surowców sprowadzanych z całego świata, tworzymy odżywki i suplementy diety.

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (AmerPharma Mariusz Klementowski, ul.Farbiarska 7 ,20-107 Lublin). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Sklep Eprotein.pl jest prowadzony przez firmę:

KaroMedia Ewa Podgajna
ul. Puławska 21/41
24-300 Opole Lubelskie
NIP: 717-125-26-63
REGON: 061520930
,

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Sklep prowadzi sprzedaż internetową. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego drogą pocztową lub drogą mailową(skan odręcznie podpisanego pisma). Sprzedawca maksymalnie w ciagu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do otrzymanego pisma. W innym przypadku reklamacja przyjmuje się jako zasadną.

8. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce REGULAMIN. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

15. Sprzedawca dopuszcza również możliwość pozasądowego rozpatrywania sporów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Klient w celu zyskania większej ilości informacji powinien zgłosić się do instytucji chroniących prawa konsumenta, bądź też skorzystać z ich stron internetowych.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

  • Klient  posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, mail: porady@dlakonsumentow.pl.). Porady udzielane są również przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

Wersja 4.5 Lublin, 12.01.2018

 

Napisz do nas:  kontakt@karomedia.pl

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl